Naujausi mokesčių įstatymų pakeitimai ir kiti buhalteriams aktualūs klausimai AUDIOVERSIJA

Seminaro audioversijos medžiagos ištrauka 6 iš 141 psl. spauskite ATSISIŲSTI

Seminaro audioversijos ištrauka, trukmė 29:07 min.


1. Visoms įmonėms svarbios mokesčių administravimo naujovės, įsigaliosiančios nuo 2019 metų. įrašo trukmė: 44:24 min.
2. 2018 ir 2019 metų pelno mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo naujovės 2. 2018 ir 2019 metų pelno mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo naujovės, įrašo trukmė: 23:55 min.
2.2 Investicinio projekto lengvatos naujovės, įrašo trukmė: 22:26 min.
2.3. Reprezentacijos sąnaudų apskaičiavimas už 2018 metus, PVM atskaitos ypatumai. Dovanų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, įrašo trukmė: 17:26 min.
2.4. Metinės pelno mokesčio deklaracijos užpildymas pagal pakeistas taisykles, įrašo trukmė: 9:11 min.
3.1. Su darbo santykiai nesusijusių pajamų apmokestinimas_ autorinis atlygis, dividendai, tantjemos ir kitos pajamos, įrašo trukmė: 11:32 min.
3.2.Savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimas 2019 metais, įrašo trukmė: 12:56 min.
3.3.Darbo užmokesčio reformos įtaka dienpinigių, pajamų natūra, vidutinio darbo užmokesčio, kompensacijų ir išmokų apskaičiavimui, įrašo trukmė: 15:27 min.
4.1. Gyventojų 2018 metų GPM apskaičiavimo ir deklaravimo ypatumai, įrašo trukmė: 11:50 min.
4.2. Gyventojų 2019 metų GPM lengvatos, įrašo trukmė: 9:39 min.
5. Pensijų reforma darbuotojams žinotini pakeitimai, įrašo trukmė: 15:25 min.
6. PVM įstatymo naujovės nuo 2019 m., įrašo trukmė: 01:03 val..
7. Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos tolesnis diegimas, įrašo trukmė: 20:45 min.
8. Kitų, buhalteriams aktualių, teisės aktų pasikeitimų apžvalga, įrašo trukmė: 1:53 min.

SEMINARO PROGRAMA
1. 2018 metų pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas. Naujos pelno mokesčio lengvatų taikymo galimybės ir pavojai.
2.Visoms įmonėms svarbios mokesčių administravimo naujovės, įsigaliojančios nuo 2019 metų.Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai ir neatitikimo jiems pavojai. Mokesčių amnestija.
3.Reprezentacijos sąnaudų apskaičiavimo už 2018 metus ir PVM atskaitos ypatumai.
4. Autorinio atlygio, dividendų, tantjemų ir kitų su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimo pasikeitimai. Savarankiškai dirbančiųjų apmokestinimo ypatumai.
5. Gyventojų 2018 metų GPM apskaičiavimo ir deklaravimo naujovės bei 2019 m. lengvatos.
6. Darbo užmokesčio reformos įtaka dienpinigių, pajamų natūra, vidutinio darbo užmokesčio, kompensacijų ir kitų išmokų apskaičiavimui.
7. Pensijų reforma: darbuotojui žinotini pasikeitimai.
8. Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos tolesnis diegimas. Naujausi sistemos moduliai (i.SAF-T, i.APS, i.EKA) ir su jais susijusios prievolės įmonėms.
9. Pasikeitę PVM tarifai. El. paslaugų suteikimo vietos nustatymo taisyklių pasikeitimas.
10. Nuomos sandorių apmokestinimo PVM tvarka ir ribojimai. Su nekilnojamojo turto eksploatavimu susijusių paslaugų apmokestinimas PVM. Naujausi VMI išaiškinimai.
11. Nauja dovanų kuponų apmokestinimo PVM tvarka ir kiti buhalteriams aktualūs klausimai.

Audioversijos lektoriai:

Doc. dr. auditorius Gediminas Kalčinskas
Auditorius Gintautas Deveikis
Juristė konsultantė Marina Guptor

 

 

 

 

 

 


Audioversijos pirkėjai gaus išsamią dalijamąją medžiagą, gausiai iliustruotą praktiniais pavyzdžiais, o taip pat DOVANĄ – seminare nagrinėtų dokumentų šablonus (pateikiami internete).


AUDIOVERSIJOS KAINA – 128 € (PVM netaikomas).


Norėdami  įsigyti audioversiją, rašykite el. adresu: [email protected] arba sumokėkite jo kaina į UAB „Pačiolio prekyba“ (į. k. 300807502) a.s. LT347044060005977111 AB SEB banke. Mokėjimo nurodyme įrašykite PREKĖS KODĄ DS55A PRISTATYMO ADRESĄ. 
„Dėmesio! Seminaro audioversija bus patalpinta internetinėje svetainėje www.didiejiseminarai.lt. Taip pat bus patalpinti ir seminaro metu nagrinėti dokumentų šablonai. Pirkėjams norintiems gauti prisijungimus prie svetainės reikės parašyti elektroninį laišką adresu [email protected] jame nurodant įmonės pavadinimą fizinio asmens vardą bei pavardę), įmonės kodą bei elektroninio pašto adresą, kuriuo norės gauti prisijungimus.“
error: Apsaugota nuo kopijavimo !!